12 MKR I ANSLAG TILL IMPACT COATINGS FÖR BRÄNSLECELLER

Impact Coatings ybeläggning Maxfas, har uppvisat mycket lovande resultat för flödesplattor för bränsleceller. Beläggningen ökar bränslecellernas verkningsgrad och livslängd, vilket är kritiska faktorer som i dagsläget begränsar bränslecellers kommersiella användning. I syfte att inta en ledande position i samband med den kommersiella exploateringen av bränslecellsteknologi, har Impact Coatings ansökt om projektbidrag från produktframtagningsprogrammet ProViking, som administreras av SSF. Projektet inkluderar även Morphic Technologies AB, Uppsala Universitet, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Outokumpu Stainless AB, Permanova Lasersystem AB samt HP-Etch AB. Ansökan har nyligen beviljats, Av det totala anslaget på 12 mkr under 4 år, går 4,5 mkr till Impact Coatings.

Projektet avser att produktionsförbereda hela kedjan för produktion av flödesplattor, från metallmaterial till formning och ytbeläggning och slutlig verifiering i en kommersiell bränslecell. Konceptet bygger på att exploatera de unika egenskaper som ytbeläggningen Maxfas erbjuder (för mer information se www.proviking.se). Maxfas-beläggning av flödesplattor förväntas påskynda etableringen av bränsleceller som miljövänlig energikälla, samtidigt som framställningen av Maxfas är miljövänligare än alternativa ytbehandlingar. ”Nu har vi möjlighet att kommersialisera de utvecklingsresultat vi tidigare har utvecklat. Det här programmet gör att alla nya resultat direkt kan implementeras i produktionsförbättrande åtgärder under hela fyra års perioden” säger Bengt Wälivaara, projektledare. För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på 013-359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar