IMPACT COATINGS, KRAUSS-MAFFEI OCH EVONIK VISAR UPP VÄRLDSNYHET PÅ PLASTMÄSSA

På Kunststoff 2010 i Dűsseldorf, världens största plastmässa, kommer Impact Coatings nya beläggningssystem PlastiCoater att spela en huvudroll när Krauss-Maffei och Evonik Röhm visar upp den senaste teknologin för plastindustrin. Det blir världspremiär för ett helt nytt sätt att i en totalintegrerad produktionscell producera helt färdiga detaljer.

Krauss-Maffei är en marknadsledande leverantör av formsprutningsmaskiner för tillverkning av plastdetaljer. Krauss-Maffei och Impact Coatings har sedan en tid ett samarbete i avsikt att kunna erbjuda kompletta produktionsceller inkluderande både formsprutning och metallisering samt annan förädling som kan tänkas behövas för att framställa färdiga plastprodukter.

Coverform® är en teknik som Krauss-Maffei utvecklat tillsammans med råvaruleverantören Evonik Röhm. Coverform®-alliansen erbjuder kunder en väl beprövad produktionscell från Krauss-Maffei tillsammans med ett materialsystem från Evonik, som består av ett substratmaterial och ett reaktivt ytbeläggningsmaterial. Coverform® är en innovativ systemlösning som gör det möjligt att direkt i formsprutningsverktyget applicera en tunn, transparent, mycket hård och kemikalieresistent ytbeläggning på PMMA-plast. Dessa egenskaper är av avgörande betydelse för kraftigt exponerade objekt, t ex fordonskomponenter, displayer till hushållsapparater och mobiltelefoner.

Med hjälp av Impact Coatings metalliseringsteknologi, förpackad i beläggningssystemet PlastiCoater, kan Coverform®-teknologin nu kompletteras även med metallisering.  Coverform®-behandlingen skapar en så hård yta under metalliseringen att ingen efterföljande skyddslackering erfordras. Tack vare att PlastiCoatern är så kompakt och automatiserad kan hela produktionsflödet integreras i en högeffektiv, obemannad produktionscell.

På mässan kommer systemlösningen att inkludera, formsprutning, Coverform®-beläggning, UV-härdning, laserbearbetning samt metallisering. Det blir en komplett fabrik i miniformat, som framför ögonen på besökarna producerar riktiga detaljer helt obemannat.

Fördelarna med den totalintegrerade produktionscellen, som blir möjlig tack vare PlastiCoaterns korta cykeltid och begränsade footprint, är att ledtider, kvalitetsstörningar och kostnader för icke värdeskapande aktiviteter minimeras. Lean Production med andra ord.

Kunststoff 2010 är en av världens absolut största mässor för plastindustrin. Ett stort antal besökare väntas från hela världen. ”Resultatet från provlanseringen på Elmia Polymer förra året var mycket bra och vi räknar därför med att mässan kommer att skapa många nya potentiella kunder” säger Torsten Rosell, styrelseordförande för Impact Coatings. 

® = registrerat varumärke. CoverForm® omfattar registrerade varumärken tillhörande Evonik Röhm GmbH, Darmstadt och KraussMaffei AG, Műnchen.

För mer information, kontakta Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 0705 126109

Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVDbeläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.

För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar