Impact Coatings AB, noterat på First North: Ytterligare ett Maxfas-patent beviljat

Impact Coatings och ABBs gemensamma immaterialrättsliga skydd av supermaterialet Maxfas har förstärkts ytterligare genom att ytterligare en patentansökan beviljats. Patentet har beviljats av den europeiska patentmyndigheten.

Det aktuella patentet avser de grundläggande mekanismer som styr skiktets uppbyggnad och som i sin tur avgör skiktets egenskaper.

Supermaterialet Maxfas är ett nötningsbeständigare alternativ till guld som ytbeläggning på elektriska kontakter. Ytbeläggningsmaterialet har utvecklats i Sverige och rättigheterna till det ägs gemensamt av Impact Coatings och ABB. Maxfas kan produceras industriellt med hög kostnadseffektivitet med hjälp av Impact Coatings beläggningssystem.

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar