IMPACT COATINGS BELÄGGNING FÖR BRÄNSLECELLER BÄST I TEST

Den världsledande fordonstillverkare som tidigare i år beställde beläggningar av bränsleceller för en jämförande utvärdering av Impact Coatings teknologi, är nu klar med sin utvärdering. Impact Coatings lösning är den som klarat testet bäst och parterna förhandlar nu om ytterligare utökat samarbete.

Fordonstillverkaren tillhör de allra största i världen och ligger dessutom bland de främsta i industrialiseringen av bränsleceller för fordon. Beläggningen av de bipolära plattorna har identifierats som en kritisk faktor och företaget har därför genomfört en världsomspännande screening av olika beläggningsalternativ för att hitta state of the art. Man har därefter gjort en jämförande utvärdering av såväl prestanda som produktionseffektivitet utifrån ett långsiktigt industriellt perspektiv..

I det testet har Impact Coatings lösning, Ceramic MaxPhase™,  gett det bästa resultatet. Tack vare det goda resultatet förhandlar nu parterna om ett utökat samarbete inkluderande mer omfattande projekt och förberedelser inför kommersiell produktion.

Samtidigt har flera andra fordonstillverkare fått upp ögonen för Impact Coatings teknologi och visat intresse att starta motsvarande samarbeten med Bolaget.

För mer information, kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller henrik@impactcoatings.seImpact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukter är beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD. Systemen används för ytbehandling av ett stort antal applikationer, bl a i syfte att ersätta guldplätering på elektriska kontakter och kromplätering av plast. Bolaget har också utvecklat en komplett teknologiportfölj för ytbeläggning av bipolära flödesplattor för bränsleceller.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. 

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar