IMPACT COATINGS BOLAGISERAR OCH ÄNDRAR OM I LEDNINGEN

I syfte att ytterligare öka marknadsfokus, har Impact Coatings styrelse beslutat organisera den nuvarande verksamheten i ett holdingbolag och två systerbolag. Det ena systerbolaget skall anpassas till att på bästa sätt exploatera företagets MaxPhase-processer, där bl.a. beläggningar för bränsleceller ingår. Det andra bolaget renodlas som leverantör av beläggningssystem bl.a. baserat på bolagets Lean-PVD-erbjudande.

Beslutet är påkallat av ett behov att ytterligare optimera resurserna för att skapa affärer. Avsikten är att mer kraftfullt kunna anpassa respektive verksamhet till de väsentligt skiljda förutsättningar som råder för de två olika marknadsområdena.

All operativ verksamhet förläggs i dotterbolagen. Bolagets nuvarande VD, Henrik Ljungcrantz, tillträder som VD för det nybildade ”MaxPhase-bolaget”. Bolagets nuvarande operativa chef, Torsten Rosell, tillträder som VD för det nybildade ”System-bolaget”. Beslutet medför också att bolagets nuvarande CFO, Claes Pettersson tillträder som VD för det blivande moderbolaget i koncernen, nuvarande Impact Coatings AB (publ). Claes har varit CFO i Bolaget sedan 2007 och har en gedigen erfarenhet av ledarskap från bl a Alfaskop AB och Kreatel Communications AB.

Ingen förändring av personalstyrkan, annat än fördelning mellan de två systerbolagen respektive moderbolaget, är planerad i samband med förändringen.

Processen inleds omedelbart och beräknas vara fullt genomförd efter årsskiftet 2014/2015.

För mer information, kontakta Claes Pettersson på telefon 0705-363676 eller claes.pettersson@impactcoatings.seImpact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företaget tillhandahåller beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD. Bolaget har också utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser som marknadsförs under namnet MaxPhase, med unika prestanda för bl a bipolära flödesplattor för bränsleceller och elektriska kontakter.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. 

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar