Impact Coatings erhåller Maxfas-order från Cash Guard

Impact Coatings kontaktbeläggning Maxfas är utvärderad och kvalificerad av Cash Guard. Beställning av löpande produktion har erhållits och kontakten blir därmed den första Maxfas-applikationen som sätts i industriell serieproduktion.

Impact Coatings tidigare leverans till Cash Guard AB, avseende Maxfas beläggning på en elektrisk kontakt för en säkerhetsprodukt, har under våren fälttestats till full belåtenhet. Maxfas används i kontakten mellan lock och botten i företagets värdetransportväskor, där en kontaktplatta nu är belagd med Maxfas istället för guld. Det elektriskt ledande och nötningståliga materialet minskar risken för kontaktglapp. Kontakten måste fungera om någon obehörig försöker öppna väskan, då ska infärgningsmekanismen aktiveras. Samtidigt är det viktigt att innehållet inte förstörs genom att infärgningen utlöses i onödan på grund av kontaktglapp.

Supermaterialet Maxfas är ett nötningsbeständigare alternativ till guld som ytbeläggning på elektriska kontakter. Ytbeläggningsmaterialet har utvecklats i Sverige och rättigheterna till det ägs gemensamt av Impact Coatings och ABB. Maxfas kan produceras industriellt med hög kostnadseffektivitet med hjälp av Impact Coatings beläggningssystem.


För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, 013 359951 eller 070 6635580

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar