IMPACT COATINGS ERHÅLLER SLUTGODKÄNNANDE FÖR TVÅ LEVERERADE INLINECOATER 500

De två InlineCoater 500 som utgör det första steget i en överenskommelse om leverans av totalt 20 system, har slutgodkänts av kunden. Avsikten är nu att inleda massproduktion i systemen.

Maskinerna har installerats i kundens fabrik i Kina, där ett renrum för samtliga 20 maskiner byggts upp. Tillsammans med personal från Impact Coatings har en produktionsverifiering av beläggningssystemen genomförts och godkänts, varvid systemen tagits i drift. ”Både tillverkning och installation har gått mycket bra. Vi har även hjälpt kunden med produktionsintegration. Samarbetet med kunden har flutit på mycket bra. ” säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings. Vi bygger nu även upp en serviceorganisation samt bygger upp försörjning av förbrukningsmaterial till beläggningssystemen.

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar