IMPACT COATINGS ERHÅLLER VILLKORAD SYSTEMBESTÄLLNING

Ytterligare en tysk underleverantör till fordonsindustrin har beställt en PlastiCoater från Impact Coatings. Maskinen ska användas i en helintegrerad produktionscell för metalliserade plastdetaljer. Beställningen är muntlig och förväntas bekräftas skriftligt inom ett par veckor när kunden erhållit utlovad inköpsorder från sin kund, avseende de produkter som ska tillverkas i cellen.

Överenskommelsen har föregåtts av omfattande utvärdering och kvalificering av ytbeläggningslösningen i sig, beläggningsmaskinen som produktionsresurs och av maskinkunden som leverantör till fordonsindustrin. Prövningen har varit extra kritisk dels därför att produkten är kvalitetskritisk, dels därför att den produktionscell som byggs upp blir sk single source för produkten.

Involverade parter är den biltillverkande slutkunden, deras primärleverantör, den komponenttillverkande maskinkunden samt Impact Coatings.

Slutkunden har godkänt att primärleverantören använder den aktuella lösningen för sina leveranser. Primärleverantören är också färdig med sin prövning och har meddelat komponenttillverkaren att de avser att lägga en produktionsorder hos dem. I andra änden har Impact Coatings och komponenttillverkaren kommit överens om beläggningsmaskinens specifikationer och leveransvillkor. Systembeställningen blir bindande så fort primärleverantören ställt ut sin skriftliga produktionsorder, vilket väntas ske inom några veckor. Under tiden förbereds tillverkningen av maskinen.

Den avgörande fördelen med Impact Coatings teknologi, i detta fall en PlastiCoater 400, är   möjligheten att integrera hela produktionsflödet i en Lean produktionscell. Slutkontroll av produkten kan då verkställas med ett minimum av objekt i flödet, vilket ger möjlighet att kontinuerligt anpassa processparametrarna för de inledande, kvalitetskritiska produktionsstegen baserat på det slutliga utfallet. I en traditionell, batchproduktion med formsprutning hos en leverantör och metallisering hos en annan ges inte denna möjlighet, vilket riskerar kassation av hela partier. Dessutom möjliggör den korta ledtiden i Lean-cellen mer efterfrågestyrda just-in-time-leveranser. 

För mer information, kontakta Torsten Rosell, 013 359952 eller torsten@impactcoatings.seImpact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företaget tillhandahåller beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD. Bolaget har också utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser som marknadsförs under namnet MaxPhase, med unika prestanda för bl a bipolära flödesplattor för bränsleceller och elektriska kontakter.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. 

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar