IMPACT COATINGS FÅR GENOMBROTTSORDER FRÅN CHINA HYDROGEN ENERGY OM SAMARBETE FÖR HÖGVOLYMPRODUKTION AV BRÄNSLECELLER

Impact Coatings har tecknat ett försäljnings- och samarbetsavtal med China Hydrogen Energy och blir en strategisk partner för snabb uppbyggnad av högvolymproduktion hos kunden. Avtalet omfattar både beläggningssystem och förbrukningsmaterial till ett värde av över 100 miljoner kronor under de första tre åren. Leveranserna inleds under 2017.

”Impact Coatings är den ledande utvecklaren och leverantören av beläggningar för flödesplattor till bränsleceller. Under de senaste åren har Impact Coatings levererat beläggningar för bränsleceller till de flesta internationella fordonstillverkare. Affären med China Hydrogen Energy är ett genombrott och del i den strategi som bolaget påbörjat under året. En strategi med målsättningen att etablera oss som en viktig aktör inom bränslecellsindustrin och samtidigt stärka vår närvaro i Asien” säger Henrik Ljungcrantz, grundare och CTO på Impact Coatings.

Impact Coatings kommer initialt över tre år att leverera InlineCoater™-system och Ceramic MaxPhase™-material till China Hydrogen Energys produktionsanläggningar i Suzhou, Kina. Deras bränslecellssystem kommer att monteras i bussar, lastbilar och bilar från flera ledande kinesiska fordonstillverkare.

China Hydrogen Energy har av den kinesiska regeringen erhållit uppdrag att leverera drivsystem baserade på bränslecellsteknik till nationella buss- och lastbilsbolag. Kunden bygger nu nödvändiga produktionsanläggningar för volymproduktion. Efter att de beställda InlineCoater-systemen installeras kommer China Hydrogen Energy ha kapacitet att producera bränslecellsystem för över 20 000 fordon per år. Den uttalade strategin är att bolaget skall bli en av de största producenterna av bränslecellsystem i Kina.

"Kina har ökat sitt redan starka engagemang för att förbättra luftkvaliteten och har beslutat att använda bränslecellsdrivna fordon för att sträva mot transporter med nollutsläpp i stora städer. Vi ser redan att Kina tar täten som ledande nation vad gäller bränslecellsproduktion. Kunskap och teknik från Impact Coatings är det självklara valet för att producera de mest kostnadseffektiva bränslecellsystemen", säger Henrik Ljungcrantz vidare.

Ceramic MaxPhase förbättrar prestandan och livslängden på bipolära flödesplattor av metall för bränsleceller. PVD-beläggningen (Physical Vapor Deposition) är bevisat den bästa lösningen för de PEM-bränsleceller (Proton Exchange Membrane) som används av fordonsindustrin. Den erbjuder en unik kombination av egenskaper vad gäller elektrisk kontaktresistans, korrosionsmotstånd och låg produktionskostnad, bättre än de mål för bränslecellsindustrin som är uppsatta av US Department of Energy.

”Förmodligen skapar vi tillsammans med China Hydrogen Energy en av världens hittills största produktionsanläggningar för bränsleceller till fordon. Att Impact Coatings är en viktig del av denna visar bolagets styrka avseende både beläggningsmaterial och systemlösningar”, säger Göran Felldin, VD på Impact Coatings.

För mer information kontakta:

Henrik Ljungcrantz (CTO, Impact Coatings AB), Telefon: 013-35 99 51, E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:e oktober 2016 kl. 08:50 CET.

-----------------------------------------------------------------------------

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Bolaget har utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser för plast och metall som bl.a. marknadsförs under samlingsnamnet MaxPhase™. Beläggningar med unika prestanda för bl.a. bränslecellsplattor, elektriska kontakter och reflektorer. Impact Coatings erbjuder utöver legoproduktion också beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för kunder med Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar