IMPACT COATINGS HAR VUNNIT EN OFFENTLIG UPPHANDLING GÄLLANDE MODERNISERING AV ETT PVD-SYSTEM

Upphandlingen avser en renovering och uppgradering av ett äldre PVD-system placerat i Tjeckien. På grund av investeringsstöd sker upphandlingen enligt strikta upphandlingsregler. Impact Coatings anbud var 480 K€, vilket var 20% över angiven budget. Nomineringskommitén har trots det tillkännagivit att Impact Coatings anbud har vunnit och att kontrakt skall skrivas de närmaste dagarna.  

Väljer Impact Coatings att teckna kontraktet, kommer renoveringen att till stora delar utföras av en underleverantör, medan Impact Coatings ansvarar för en uppgradering med magnetronsputtring. Magnetronsputtring är den beläggningsmetod som Impact Coatings använder sig av i flertalet tillämpningar. Bolaget vann anbudet tack vare kompetensen inom detta område.

Tillkännagivandet av läget i denna affär innan slutligt kontrakt tecknats, liksom gårdagens tillkännagivande om en muntlig systemorder, sker i enlighet med kravet att informationsutjämna om varje händelse som kan påverka Bolagets värdering. Bägge händelserna bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets fortsatta offensiva satsning.

För mer information, kontakta Torsten Rosell, 013 359952 eller torsten@impactcoatings.seImpact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företaget tillhandahåller beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD. Bolaget har också utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser som marknadsförs under namnet MaxPhase, med unika prestanda för bl a bipolära flödesplattor för bränsleceller och elektriska kontakter.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. 

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar