Impact Coatings huvudägare säkerställer att deras ägarandel av den kommande nyemmisionen kan tecknas

Impact Coatings två största ägare, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz, har avyttrat ett antal aktier till bl a svenska institutioner. Därmed säkerställs att deras ägarandel av nyemissionen kan tecknas. De har efter avyttringen vardera 10,3 procent av aktierna.


För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell på telefon 013-359952, 0705-126109 eller via E-post torsten@impactcoatings.se

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar