Impact Coatings offentliggör prospekt för nyemission samt inbjuder till informationsträffar

Impacts teknologi är nu färdig för kommersiell användning och fortsatt teknisk utveckling sker i huvudsak med kunddriven finansiering. Befintligt kapital, checkkredit och orderstock säkrar därför likviditeten för överskådlig tid. För att växla upp tempot i den globala exploateringen har emellertid styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med teckningstid 5-16 november.

Kapitalet från nyemissionen skall i huvudsak användas till:

• Öka potentiella kunders tillförlit till Impacts långsiktiga leveransförmåga
• Klara multipla affärer
• Offensiva affärssatsningar

I samband med emissionen kommer ett antal informationsträffar att arrangeras i:

• Linköping 5/11 och 12/11
• Göteborg 6/11 samt 8/11
• Luleå 7/11
• Sockholm 8/11
• Malmö 9/11

Mer information om dessa, samt prospektet i sin helhet finns publicerade på www.impactcoatings.se

För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell, tel 0705-126109.Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar