Mobiltelefontillverkare godkänner Impact Coatings Maxfas-beläggningar för ersättning av guld

Impact Coatings, noterade på First North, har som mål att med hjälp av supermaterialet Maxfas etablera sig som leverantör av kontaktbeläggningar för konsumentelektronikmarknaden. Det aktuella godkännandet visar att denna strategi varit riktig och att en kommersiell exploatering nu kan inledas.

Den aktuella kunden beställde tidigare i år Maxfasbeläggningar för slutlig kvalificering mot specifikationen för en specifik mobiltelefonapplikation. Trots att den ursprungliga specifikationen utökats med ytterligare krav har Impact Coatings lyckats uppfylla samtliga krav.

I den aktuella applikationen ersätter Maxfas guldplättering i syfte att förbättra motståndet mot nötning och korrosion. Utvärderingen visar att Maxfas fungerar bättre än guld både i normal användning och tuffare miljöer. Kontakten tillverkas i bandformat och är därför en tillämpning för Impact Coatings nya beläggningssystem ReelCoater. Uppdraget planeras att följas av en industriell uppskalning med efterföljande högvolymsproduktion.

Samarbetet har utökats och inkluderar nu flera av världens största kontaktdonstillverkare som deltar i projektet för att förbereda för integration av ReelCoaters i sitt produktionsflöde.

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar