Telekom-order till Impact Coatings

Impact Coatings har i samarbete med Nolato utvecklat en metod att skärma känslig elektronik mot elektromagnetisk strålning. En första produkt till en basstation för mobiltelefoni är nu godkänd och löpande produktion har inletts.

Ordern, från ett ledande telekom-företag, är ett genombrott för metalliserad plast inom ett område där kapslingar tidigare varit av metall. Den nya lösningen har utvecklats i ett nära samarbete mellan Impact Coatings och Nolato Silikonteknik och innebär väsentligt lägre tillverkningskostnad. Impact Coatings beläggningssystem InlineCoater används för att kostnadseffektivt applicera ett elektriskt ledande och samtidigt korrosionsbeständigt skikt på detaljens insida.

Volymen är inledningsvis begränsad, men parterna har goda förhoppningar om att lösningen skall kunna appliceras på fler produkter och levereras till fler kunder.

Genom att på sikt komplettera beläggningen med supermaterialet Maxfas finns dessutom goda möjligheter att nå en ytterligare förbättrad och svårkopierad produkt.

Därmed har en nytt produktionsområde öppnats med god potential för för Impact Coatings produkter och tjänster.

”Utvecklingsarbetet och legoytbehandlingen har upphandlats i internationell konkurrens. Impact Coatings har också i samband med ordern bedömts och godkänts som ensam leverantör av ytbeläggningen. Eftersom ytbeläggningen är systemkritisk för den färdiga systemprodukten, är affären ett viktigt erkännande av vår verksamhet som utvecklingspartner, legoytbeläggare och systemtillverkare ” säger Torsten Rosell på Impact Coatings.

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar