YTTERLIGARE ETT MAXPHASE-PATENT HAR BEVILJATS

Ett nytt patent avseende ytbeläggningar bestående av en blandning av det nya supermaterialet grafen och MaxPhase har beviljats i USA.

Genom avancerad nanoteknologi tillämpad med hjälp av Impact Coatings tunnfilmsteknologi, kan grafenets unika elektriska egenskaper kombineras med MaxPhase-materialets goda mekaniska och kemiska egenskaper. Resultatet blir en ytbeläggning mycket lämplig för elektriska kontaktytor i tuffa miljöer.

Impact Coatings marknadsför sedan en tid den nya lösningen under varunamnet Ceramic MaxPhase™, framförallt för beläggning av bipolära plattor av rostfritt stål för bränsleceller. Beläggningen har rönt mycket stort intresse från bränslecellsmarknaden och ett flertal fälttester styrker funktionen i praktiken.

Beviljandet av patentet stärker Impact Coatings position och utgör en viktig del i Bolagets strategi för att bli en ledande leverantör av ytbeläggningar för bränsleceller.

Patentet kan också komma att få stor betydelse för kommersialiseringen av Impact Coatings MaxPhase-beläggningar även inom andra elektriska kontaktområden.

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz på tel. 013-359951 eller 070-6635580, alternativt henrik@impactcoatings.se

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet Silver MaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™, InlineCoater™ och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar