Om oss

Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat‐ och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknolog i och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS‐anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.