Nytt listningsnamn i Nordic MTF:s handelssystem

Implementa Hebe AB (IMHE MTF B) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till Implementa Sol AB. Nytt listningsnamn kommer att anges i handelssystemet från och med tisdagen den 22 maj 2018. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:

Nytt listningsnamn:                   Implementa Sol B

Nytt kortnamn:                          IMSOL MTF B

ISIN-kod:                                  SE0000689978                             

CFI-kod:                                   ESVUFR

FISN:                                        IMPLEMENTA/SH B

Instrument-ID:                           2UXP

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellintstallatör och säljer solenergiprodukter samt tillbehör till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Om oss

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar