Åldrande europeiska lantbrukare

Mindre än sex procent av Europas lantbrukare är under 36 år. Mer än en tredjedel är över 65 år.

Generationsskiftet inom lantbruket är en fråga som Kristina Yngwe, ordförande i LRF Ungdomen, är engagerad i.

Till tidningen Impuls säger hon:

- Höga investeringskostnader och svårigheter att få tag i mark är hinder som hela Europa står inför och som måste lösas för att vi ska få en ny generation lantbrukare som förser oss med mat och energi i framtiden.

Tidningen Impuls ges ut av Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktuppgifter

Anders Öhberg, ansvarig utgivare Impuls, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88

Mats Nilsson, redaktionssekreterare Impuls, mats@sv.se, 0708 – 855 30 81

www.impuls.nu

Prenumerera

Dokument & länkar