Ett samhälle för alla, eller…

Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning röstade inte, visar den senaste undersökningen (1998). Den innebär att 80 procent av de som hade rätt att uttrycka sin demokratiska rättighet valde eller fick inte chansen att göra det. Det går inte att tala om ett demokratiskt samhällsbygge när tydliga grupper står utanför, skriver Anders Öhberg, i ledaren i senaste numret av Impuls.

-          I otaliga offentliga dokument, förordningar, lagtexter, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, m fl, markeras betydelsen av ”allas rätt” och i de offentliga salongerna är rättigheterna en självklarhet. Men sen då!

-          I den verklighet som personer med funktionsnedsättning möter dagligen och stundligen blir det bara tomma ord. När jag som ung vill leva ett ”normalt” liv med tillgång till fritidssysselsättning, eget boende och arbete. När jag på väg in i vuxenlivet känner behov av att studera och utvecklas. När jag som kulturpersonlighet vill förkovra mig. När jag som samhällsdebattör vill uttrycka mig medialt. Då gäller inte dokumenten.

Studieförbundet Vuxenskolans, FUB och Riksklippans gemensamma folkbildningssatsning på sju orter runt om i landet inför valen 2014 där studiecirkeln används för att ge kunskap om valteknik och plocka fram viktiga frågor att diskutera i den lokala valdebatten är ett bra steg, men fler måste hänga på.

-          Vad gör de politiska partierna, frågar Anders Öhberg i ledaren.

Tidningen Impuls ges ut av Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktuppgifter

Anders Öhberg, ansvarig utgivare Impuls, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88

Mats Nilsson, redaktionssekreterare Impuls, mats@sv.se, 0708 – 855 30 81

www.impuls.nu

Dokument & länkar