Vem betalar vattnet

Vattenbristen i världen diskuteras på högsta nivå. Nu höjs röster för att vatten ska kosta – frågan är vem eller vilka som ska betala för användning av vatten?

En ny rapport från OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete mellan världens rikaste länder, pekar på en mörk framtid. Klimatförändringar, befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt driver på vattenfrågan.

-          Utmaningen är att hitta en lösning där företag stimuleras att hushålla med vatten, säger Jens Berggren, Stockholm Internationel Water Institute, Siwi, till Studieförbundet Vuxenskolans tidning Impuls.

Frågan om vilka som bör betala för sitt vatten och i så fall till vem togs även upp under världsvattenveckan i Stockholm september.

-          Om man inte prissätter en råvara som är så otroligt användbar finns det alltid risk för överanvändning, säger Jens Berggren.

Tidningen Impuls ges ut av Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktuppgifter

Anders Öhberg, ansvarig utgivare Impuls, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88

Mats Nilsson, redaktionssekreterare Impuls, mats@sv.se, 0708 – 855 30 81

www.impuls.nu

Dokument & länkar