75 kommuner väljer IMS

75 kommuner väljer IMS IT-företaget IMS ska leverera programlicenser till utbildningsverksamheterna i minst 75 svenska kommuner. Det står klart sedan tvååriga ramavtal tecknats med de kommuner som hittills har valt IMS i den samordnade upphandling som genomförts av Kommentus. Avtalet avser leverans av programvaror inom ramen för Microsoft Select - ett volymavtal för enkelt och kostnadseffektivt avrop av programvarulicenser som finns inom kommunal skolverksamhet. Ramavtal som kommunerna har tecknat med IT-företagen, bland andra IMS, beräknas totalt sett vara värt cirka 120 miljoner kronor; av de 280 kommuner som omfattas av ramavtalet har mer än var fjärde valt IMS som leverantör. För ytterligare information, kontakta: Helene Andersson, IMS Computer Products, telefon 0709-60 56 22 eller 011- 440 86 10. Peder Fridholm, IMS Computer Products, 0709-177 027 eller 08-598 91 027. Thord Lindberg, Kommentus, 08-709 59 61 · IMS Data AB är noterat på O-listan sedan 1994. IMS finns på 15 orter i Sverige och har för närvarande 500 anställda. IMS-koncernen omsatte 600 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-företag. Verksamheten består av fyra bolag; IMS Consulting, Edison IMS, IMS ASP Center och IMS Computer Products. Läs mer om IMS på www.ims.se · Kommentus Gruppen AB ägs till 98 procent av Förenade Kommunföretag AB. Resterande aktier är spridda till de flesta av Sveriges kommuner. Företaget har bland annat som uppgift att på uppdrag av sina kunder genomföra samordnade upphandlingar och därigenom åstadkomma bästa möjliga villkor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar