FMV väljer IMS som utbildningspartner

FMV väljer IMS som utbildningspartner IMS har som enda IT-konsultföretag tecknat ett rikstäckande ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) avseende utbildningar inom IT-området. Avtalet gäller i första hand året ut men kan sedan förlängas. Det är frågan om öppna användarutbildningar i pc-kunskap och olika programvaror, men också myndighetsanpassade kurser. - IMS uppfyller de krav vi har på kvalitet och service plus att företaget finns på många av de orter där vi verkar, säger Magnus Dalsvall, personaldirektör på FMV. FMV som utvecklar, anskaffar och avvecklar försvarsmateriel, har cirka 2 000 anställda runt om i landet och omsätter 20 miljarder kronor. - Vi satsar mycket på utbildning och kompetensutveckling. Detta är överlevnadsfrågor för ett kunskapsföretag som FMV. Det går inte längre att springa fortare utan vi måste lära oss att arbeta smartare och då är ett bra IT-stöd och kunnande väsentligt, säger Magnus Dalsvall. FMV hade tidigare en egen utbildningsavdelning men väljer nu att låta en extern partner sköta de IT-utbildningar som behövs. Ramavtalet omfattar förutom FMV:s egna anställda även personal vid Försvarets forskningsanstalt (FOA), Försvarets flygtekniska avdelning (FFA), Flygets radioanstalt (FRA), Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Försvarshögskolan (FHS) och Försvarshögkvarteret. Närmare upplysningar lämnas av Christina Waldehagen, IMS, telefon 08-598 91 000 Magnus Dalsvall, personaldirektör FMV, telefon 0709-82 55 11 ¤¤ IMS Data AB är noterat på OTC-listan, finns på 20 orter i Sverige och har för närvarande 600 anställda. IMS-koncernen beräknas omsätta 550 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag med inriktning på webbaserade lösningar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar