IMS emission tecknad till 90%

IMS emission tecknad till 90% I den pågående nyemissionen har 90% av de teckningsberättigade utnyttjat sin rätt att teckna aktier i IMS innebärande att IMS tillförs minst 25 mkr före emissionskostnader. Med anledning av den breda anslutningen har IMS styrelse beslutat ge förlängd möjlighet för de teckningsrättsinnehavare som ännu ej hunnit teckna aktier fram till och med den 19 december. Den extra bolagsstämman i IMS den 12 november 2001 bemyndigade styrelsen att förlänga teckningstiden. Ingen handel i teckningsrätter kommer att arrangeras. För ytterligare information, kontakta: Göran Hjelte, vd och koncernchef IMS Data, telefon 08-598 91 111 eller 0709-17 71 11 ·· IMS Data AB är noterat på O-listan sedan 1994. IMS finns på 15 orter i Sverige och har för närvarande 400 anställda. IMS-koncernen omsatte 600 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-företag. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena systemutveckling, teknik och infrastruktur, drift och ASP, IT-produkter och kommunikation. Läs mer om IMS på www.ims.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00210/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00210/bit0001.pdf

Dokument & länkar