IMS ska leverera licenser, hårdvara och tjänster till Göteborgs stad

IMS ska leverera licenser, hårdvara och tjänster till Göteborgs stad IMS har tecknat avtal med Göteborgs stad värda åtskilliga miljoner kronor. Det handlar om produkter, datarelaterade tjänster och om administration av licenser till kommunens 15 000 Lotus Notes-, Microsoft- och Adobeanvändare. Avtalen löper i två år med möjlighet till förlängning. IMS ska bland annat leverera Lotus Notes-licenser för 26 miljoner kronor. IMS webblösning kring själva licenshanteringen var en av de saker som fick vågen att väga över till IMS fördel. Lösningen som IMS erbjuder gör det möjligt för användarna att sköta licenshanteringen via webben. Det är Göteborgs stads särskilda upphandlingsbolag som har gjort de olika upphandlingarna. För ytterligare information, kontakta: Ester Capretti, licensexpert hos IMS, telefon 031-726 42 19 eller 0709-17 82 19 ·· IMS Data AB är noterat på O-listan sedan 1994. IMS finns på 16 orter i Sverige och har för närvarande 400 anställda. IMS-koncernen omsatte 600 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT- företag. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena systemutveckling, teknik och infrastruktur, drift och ASP, IT-produkter och kommunikation. Läs mer om IMS på www.ims.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00370/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00370/bit0001.pdf

Dokument & länkar