IMS tar över driften av Medborgarskolans verksamhetssystem

IMS tar över driften av Medborgarskolans verksamhetssystem Ett av landets största studieförbund, Medborgarskolan, har beslutat att lägga ut driften av sitt verksamhetssystem på IMS. På så sätt räknar man med att kunna öka både service och säkerhet för att på sikt kunna sänka sina IT-kostnader. Det avtal som har tecknats gäller i tre år och omfattar även support, backup, drift av brandvägg samt mjuk- och hårdvara. Medborgarskolan bedriver i dag studieverksamhet på 134 platser runt om i landet. Från att tidigare ha haft en decentraliserad IT-miljö som varierat från ort till ort, har man nu valt att centralisera miljön till IMS nya driftanläggning i Eskilstuna. - Eftersom vi tidigare hade en rad lokala system gick det inte att från ett kontor gå in och göra bokningar hos ett annat kontor. Det är däremot möjligt med dagens lösning där all information finns på ett och samma ställe. Det här gör att vi kan förbättra servicen ut mot våra kunder, säger Jan Lundeen, IT-ansvarig hos Medborgarskolan. Medborgarskolan har valt en så kallad Citrix Metaframe-lösning där studieförbundets över 350 IT-användare arbetar mot servrar i IMS driftanläggning. På sikt finns det planer på att ha alla koncerngemensamma applikationer i den centrala driftmiljö. - Det här är helt i linje med vår strategi att erbjuda kundanpassade ASP- miljöer och eftersom vi har 16 kontor kan vi ge lokal support där det behövs, säger Tomas Blixt, vd IMS ASP Center. För ytterligare information, kontakta: Tomas Blixt, vd IMS ASP Center, 016-540 17 06 Jan Lundeen, IT-ansvarig för Medborgarskolan, 018-56 95 00 ·· IMS Data AB är noterat på O-listan sedan 1994. IMS finns på 16 orter i Sverige och har för närvarande 400 anställda. IMS-koncernen omsatte 600 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-företag. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena systemutveckling, teknik och infrastruktur, drift och ASP, IT-produkter och kommunikation. Läs mer om IMS på www.ims.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00270/bit0001.pdf

Dokument & länkar