Inför IMS bolagsstämma

Inför IMS bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Intelligent Micro Systems Data AB (IMS) hålles onsdagen den 26 april 2000 kl 17.00 på Silja Hotell Ariadne, Södra Kajen 37, Värtahamnen, Stockholm. Inför bolagsstämman har IMS styrelse beslutat föreslå bolagsstämman att genomföra följande: * Split av aktien som innebär en fördubbling av antalet aktier * Ge styrelsen bemyndigande att nyemittera aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 msek. * Ge styrelsen bemyndigande att emittera konvertibla skuldebrev eller skuldebrev med optionsrätter som innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 500.000 kr * Utge ett incitamentsprogram avseende högst 360.000 optionsrätter efter genomförd split innebärande en maximal utspädning motsvarande 3,3% av kapital och röster. * Att besluta om fondemission 1:1 genom överföring av erforderliga medel från reservfond. Samtliga bemyndiganden skall ge möjlighet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Följande förslag har lämnats till ny styrelse: * Till ny ledamot föreslås Dag Forsén, vVd Information Highway, styrelseledamot i Information Highway * Till ny styrelsesuppleant föreslås Lars Carlqvist, styrelseledamot i Information Highway * Omval föreslås av ledamöterna Lars Irstad, Anders Nohrborg, Stefan Sandén, Thomas Franzén och Göran Hjelte * Lars-Olof Bäckman och Johan Hernmarck har båda avböjt omval. För ytterligare information: Göran Hjelte, vd och koncernchef för IMS, telefon 08-59891111 alt. 0709-177111 ** IMS Data AB är noterat på OTC-listan, finns på 20 orter i Sverige och har för närvarande 600 anställda. IMS-koncernen beräknas omsätta 550 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag med inriktning på webbaserade lösningar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar