Delårsrapport för perioden januari - mars 1999

Delårsrapport för perioden januari - mars 1999 INAC Instrumenteringar AB (publ) INAC Instrumenteringar AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontor i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Tillsammans med det norska dotterbolaget Optimal Engineering A/S sysselsätts ca 110 personer. Perioden i sammandrag * Omsättningstillväxt 13 % till 20.115 (17.674) kSEK. För koncernen 22.034 kSEK. * Resultatet - 393 (112) kSEK. För koncernen - 698 kSEK. * Övertagande av verksamheten i IT-konsultbolaget Power Consult A/S. * Kvalitets- och miljögodkännande från kärnkraftsindustrin * Prognosen för 1999 ligger fast. Marknad - Verksamheten Den goda orderingången mot slutet av föregående år medförde att beläggningen och andelen fastprisprojekt under perioden var större än normalt. Fastprisprojekten leder normalt till lägre marginaler än vid projekt på löpande räkning. Detta är en viktig orsak till att periodens resultat är något sämre än motsvarande period föregående år. Efterfrågan på våra installationstjänster är god och uppvisar i stort samma marknadsbilden som föregående år. Detta innebär en stor andel mindre och medelstora projekt på löpande räkning och därmed högre marginaler. Vår bedömning är att denna trend kommer att bestå under året. Affärsområdet automation visade en något lägre beläggningsgrad än budgeterat. Då andelen industriinvesteringar är låg är efterfrågan på totalåtagande och konsulttjänster lägre. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19991129BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19991129BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Prenumerera

Dokument & länkar