Inbrytning inom petrokemin för INAC

Inbrytning inom petrokemin för INAC SBI-noterade INAC Instrumenteringar AB i Jönköping skall utför konstruktion och elektrisk installation åt Statoil. INAC har också fått ett instrumenteringsuppdrag från Noss AB i Norrköping. De båda beställningarna är tillsammans värda 1,8 miljoner kronor. Uppdraget till Statoil innebär att INAC gör en inbrytning inom petrokemin. Uppdraget utförs som underentreprenör till Wesmar AB. INAC har precis genomfört ett liknande uppdrag i Nynäshamn. Installationsarbetet påbörjas i december. Statoil förser sina oljelagringsdepåer i danska Ålborg, Malmö, Kalmar och Sundsvall med automatiserad nivåmätningsutrustning. INAC kommer att utföra konstruktion och elektrisk installation. Systemet kommer att ge Statoil flera fördelar såsom bättre lagringskontroll, läckageskydd, optimering av lager samt säkrare arbetsförhållanden. INAC har också fått i uppdrag av Noss AB i Norrköping att konstruera och leverera instrumentering till en mobil RADICLONE testanläggning som skall användas för provdrift i USA och Canada. RADICLONE är en virvelrenar anläggning som renar och fraktionerar massa, ett område inom massaindustrin där Noss är världsledande. Testanläggningen levereras i slutet av februari 2000. För ytterligare information kontakta: Magnus Falkman, VD i INAC Instrumenteringar AB, tel 036 - 34 51 50. Epost: magnus.falkman@inac.se INAC Instrumenteringar AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontor i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Tillsammans med det norska dotterbolaget Optimal Engineering A/S sysselsätts ca 110 personer. INAC är sedan 1998 noterat på SBI-listan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Prenumerera

Dokument & länkar