Niomånadersrapport

Niomånadersrapport 1 januari 1999 - 30 september 1999 Perioden i sammandrag ( Koncernredovisning from. 1998-11-01) * Omsättningen ökade med 19 % till 63.267 (53.066) kSEK. För koncernen 70.651 kSEK. * Resultatet före skatt blev 2.012 (4.521) kSEK. För koncernen 1.419 kSEK * Koncernens omsättning för helåret beräknas uppgå till 95.000 ( 81.257) kSEK * Koncernens vinst beräknas för helåret uppgå till 3.000 (6.135) kSEK, vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt på 1,35 (2.77) kr. * Första halvårets resultatförsämring bromsades upp under tredje kvartalet. Företaget INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Verksamheten organiseras i tre enheter; affärsområdena el- och instrumentautomation och instrumentmontage samt det norska dotterbolaget Optimal Engineering A/S. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontor i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Vår affärsidé är att erbjuda industrin kunnande, tjänster och produkter inom industriell IT och därmed ge kunden en störningsfri produktion till lägsta kostnad. Marknad - Verksamheten Marknaden präglas fortfarande av en viss återhållsamhet då det gäller större ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991129BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991129BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Prenumerera

Dokument & länkar