Nya order till Inac

NYA ORDER TILL INAC INAC Instrumenteringar AB, noterat på SBI-listan, har av Stora Enzo erhållt två beställningar avseende instrumentinstallationer. Av Stora Enzo i Grycksbo har vi fått uppdraget att installera ny instrumentutrustning till ombyggnaden av pappersmaskin 10. Ordervärdet är cirka 1 Mkr och INACs första beställning från kunden. Till Stora Enzo i Skutskär har vi i konsortium med NEA-gruppen fått beställning avseende installationer vid sodapanna 7 och torkmaskin 6. Det totala ordervärdet är på cirka 10 MSEK och med NEA som konsortieledare. INACs del motsvarar hälften och avser instrumentinstallationen. Vår satsning med regionkontor i Helsingborg har tagit fart på allvar. Med uppdrag åt bl.a Danisco, Lunds Energi, Malmö Värme och Barsebäck Kraft har antalet sysselsatta i regionen utökats kraftigt. Sammantaget för företaget är beläggningen hög och tryggad under hösten. Jönköping den 31 maj 1999 INAC Instrumenteringar AB (publ) Magnus Falkman VD INAC Instrumenteringar AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontoret i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Tillsammans med det norska dotterbolaget Optimal Engineering A/S sysselsättes cirka 110 personer. ör ytterligare information besök vår hemsida: http://www.inac.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19991124BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19991124BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Prenumerera

Dokument & länkar