Gambro återkallar blodslangar

Gambro återkallar blodslangar Gambro har i USA beslutat återkalla några partier blodslangar som distribuerats på den amerikanska marknaden. Detta sker med anledning av att några blodslangar ur dessa partier tros ha förorsakat skador på blodet i samband med dialysbehandling. Skador har noterats vid sex kliniker i staterna Maryland, Massachusetts och Nebraska. I Maryland har två dödsfall inträffat i samband med dialysbehandling. Gambro fortsätter att arbeta med berörda myndigheter för att fullständigt klarlägga orsaken till det inträffade. För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, Incentive AB, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Incentive är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 22 miljarder kronor och ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera