Gambro Healthcare utökar återkallande av blodslangar

Gambro Healthcare, USA har utökat det tidigare återkallandet av vissa blodslangar. Återkallandet omfattar en viss typ av blodslangar som eventuellt kan sättas i samband med några incidenter som har uppträtt vid dialysbehandling. Vid dessa incidenter har s k hemolys konstaterats, varvid de röda blodcellerna skadas. Dessa incidenter har under de tre senaste veckorna konstaterats i kliniker i Maryland, Nebraska, New Jersey, Alabama och Massachusetts. Det utökade återkallandet omfattar ett totalt återkallande av en tidigare version av blodslangar för COBE Centrysystem 3. Produktionen av denna typ av blodslangar har nu avslutats tidigare än planerat. För ytterligare information: Inger Larsson, Informationsdirektör, Gambro AB, Tel: 046-16 90 00 Bengt Modéer, Informationsdirektör, Incentive AB, Tel: 08-613 65 00, 070-513 65 33 Incentive är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 22 miljarder kronor och ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera