Gambros koncernorganisation och ledning

Den 1 juli 1998 går Gambro och Incentive samman till en koncern med namnet Gambro. Mikael Lilius tillträder då som VD och koncernchef för Gambro. Lilius har i dag tillkännagivit den organisation och koncernledning som kommer att gälla fr o m den 1 juli 1998, i "det nya Gambro". Koncernorganisation och ledning omfattar fyra affärsområden samt gemensamma ledningsfunktioner. Affärsverksamheten omfattar två affärsområden inom njursjukvård - dialysprodukter och klinikverksamhet - samt affärsområdena hjärtsjukvård och blodkomponentteknologi. Dialysprodukter - Gambro Renal Products - med utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av dialysprodukter worldwide samt klinikverksamhet i Europa och Asien. Omsättning ca 8 miljarder SEK. Klinikverksamhet - Gambro Healthcare - med dialyskliniker i Nord- och Sydamerika. Dessutom ingår marknadsföring och försäljning av dialysprodukter på marknader i Nord- och Sydamerika. Omsättning ca 9 miljarder SEK. Hjärtsjukvård - COBE CV - med produkter för hjärtkirurgi med marknader främst i Nord- och Sydamerika, Europa och Asia-Pacific. Omsättning ca 1 miljard SEK. Blodkomponentteknologi - COBE BCT - innefattar produkter för separation och hantering av blodkomponenter med marknader i främst Nord- och Sydamerika, Europa och Asia-Pacific. Omsättning ca 1 miljard SEK. I koncernledningen ingår: -Mikael Lilius, VD och koncernchef (Stockholm, Sverige) -Ugo Grondelli, vice VD, med ansvar för Gambro Renal Products (Felino, Italien) -Mats Wahlström, vice VD, med ansvar för Gambro Healthcare (Denver, USA) -Ed Giachetti, VD för COBE Cardiovascular (Denver, USA) -Ed Wood, VD för COBE BCT (Denver, USA) -Sören Mellstig, vice VD ekonomi/finans (Stockholm, Sverige) -Lars Fahlén - personaldirektör (Stockholm, Sverige) -Bengt Modéer - informationsdirektör (Stockholm, Sverige) -Leif Smeby - forskningsdirektör (Lund, Sverige) För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, Incentive AB, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33

Prenumerera