Incentive säljer Electrolux-aktier till Investor

Incentive har sålt 5 miljoner aktier serie A i AB Electrolux till Investor. Försäljningspriset var 164:90 kronor per aktie vilket innebär en intäkt för Incentive på 825 MSEK. Realisationsvinsten är 535 MSEK (dito efter skatt 350 MSEK). Försäljningspriset innebär en premie på 3% relativt marknadspriset för Electrolux A-aktie vid börsens stängning den 30.6.98. Motsvarande premie relativt Electrolux B-aktie utgör ca 20%. "Detta är den sista delen i den omfattande omstrukturering som inleddes hösten 1991" säger Michael Lilius, VD och koncernchef i Gambro. "Nu är vi framme! Alla de verksamheter och tillgångar som ingick från början har nu växlats över i en enda verksamhet - Gambro. Idag är koncernen helt fokuserad på medicinsk teknik där vi har starka positioner inom områden med god tillväxt." * Incentive har idag ändrat namn till Gambro. För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, Gambro AB, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Gambro är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 22 miljarder kronor och ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar