Incentive säljer MacGREGOR till Industri Kapital

Incentive slutför fokuseringen till medicinsk teknik. Avtal har slutits om att sälja dotterbolaget MacGREGOR. Investeringsfonden Industri Kapital förvärvar aktiemajoriteten, 60 procent av röster och kapital, i ett nytt bolag som innefattar MacGREGOR. Försäljningen sker till ett pris av 900 MSEK och innebär för Incentive en realisationsvinst på ca 400 MSEK samt frigör ca 1000 MSEK i likvida medel. MacGREGOR dekonsolideras i Incentives redovisning under tredje kvartalet 1998. Incentive kvarstår som 40%-ig delägare i det nya bolaget. "Detta är sista steget i fokuseringen av Incentives verksamhet" säger Mikael Lilius, VD och koncernchef. "Incentive består nu endast av Gambro och i vår omvandling av Incentives verksamhet är vi framme vid slutmålet - koncernen är genom Gambro helt inriktad på healthcare/medicinsk teknik. Det tidigare beslutade namnbytet till Gambro som genomförs den 1 juli kan ses som en bekräftelse på detta. Jag är övertygad om att den ägarlösning som vi nu funnit tillsammans med Industri Kapital kommer att ge MacGREGOR fortsatt goda utvecklings-möjligheter som självständigt bolag. Vi kommer att som minoritetsägare fortsatt bidra till värdeskapande inom MacGREGOR. Vi ser vårt fortsatta ägande i ett medellångt perspektiv." "MacGREGOR är ett framgångsrikt och lönsamt företag med en globalt ledande position som leverantör av materialhanteringsutrustning för fartyg. Det är en attraktiv nischmarknad som vi bedömer har intressanta framtidsutsikter" säger Björn Savén, VD i Industri Kapital. "MacGREGOR har spännande utvecklings- möjligheter både på produkt- och serviceområdet. Det passar väl in i Industri Kapitals strategi att investera i företag med god utvecklingspotential och en stark ledning." "Vi är mycket positiva" säger Anders Jagraeus, VD för MacGREGOR. "Detta var den bästa lösningen för MacGREGOR, som nu kan utvecklas vidare som fristående bolag. Industri Kapital är investerare med stark industriell profil. Vi ser fram emot att få föra MacGREGOR framåt tillsammans med de nya ägarna. Incentive har varit en bra ägare och gjort stora insatser för MacGREGOR, inte minst genom att stödja den stora omstrukturering/rationalisering som vi påbörjade under hösten 97 och som nu ger resultat." MacGREGOR har en globalt ledande position inom marin lasthantering. Företaget omsatte 1997 3,6 miljarder kronor och har 1.000 anställda. Verksamheten är inriktad på lasthanteringssystem för olika fartygstyper som container, bulk, general cargo, RoRo-, passagerar- och kylfartyg. De viktigaste produkterna är kranar, lastluckor, RoRo-ramper, containersäkringar och kylanläggningar. MacGREGOR har en stark bas i Asien, bl a genom det delägda japanska dotter- bolaget MacGREGOR-Kayaba. Totalt har MacGREGOR mer än 50 kontor och servicedepåer i över 25 länder. Industri Kapital är ett ledande riskkapitalbolag i Nordeuropa med ett totalt förvaltat kapital om cirka 10 miljarder kr. Sedan 1989 har 25 investeringar genomförts i företag inom skilda branscher. Fondinvesterare är huvudsakligen välkända nordiska, europeiska och nordamerikanska institutionella investerare. För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, Incentive AB, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Harald Mix, vVD, Industri Kapital, tel 08-678 95 00 Incentive är en internationell medicinteknisk koncern med en omsättning på ca 22 miljarder kronor och ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar