Incordia vill bli ledande på nätbutiker i Baltikum – första affären i hamn

Svenska Incordia, som levererat e-handelsplattformar till hundratals företag i Sverige, har nu tagit hem sin första strategiska affär i Baltikum. Kunden är Klick, marknadsledare på teknik- och hobbyprodukter i Baltikum. Uppdraget är i sin helhet värd flera miljoner.

Incordia, Sveriges snabbast växande internet-företag, (enl Deloitte i nov 2006) expanderar nu internationellt. Först ut är Baltikum där Incordia har som mål att bli den ledande leverantören av kvalificerade e-handelsplattformar.

- Baltikum är en strategiskt viktig marknad och samarbetet med Klick ger oss en kanonstart. Vi har goda möjligheter att bli dominerande på den baltiska marknaden. Balter är snabba på att ta till sig ny teknik och den inhemska konkurrensen är i princip obefintlig. Just nu har vi diskussioner med flera stora bolag, säger vd för Incordia, Jörgen Bertilsson.

Incordia har fått uppdraget att utarbeta en e-handelsstrategi för Klick, som är marknadsledande på teknik- och hobbyprodukter i regionen. Fokus i strategin är multikanaler, det vill säga att driva trafik mellan de fysiska butikerna och webben i syfte att öka den totala försäljningen. För kunderna innebär multikanalkonceptet mervärden och bättre service. Strategin kommer även innehålla personalisering, vilket bl a innebär att sajten exponeras på olika sätt utifrån besökarnas intressen. Klick vill på detta sätt stärka sin marknadsledande ställning och expandera på nya marknader. Klicks huvudkontor ligger i Estland och de har butiker i hela Baltikum samt i Finland och Ukraina.

- Att arbeta med multikanalkoncept inom e-handel är riktigt hett just nu, säger Björn Schröder, chef för Incordias internationalisering

Uppdraget är indelat i tre steg. Första steget är en strategi för e-handel, andra är en förstudie och tredje är implementering av plattformen. Incordia har fått klartecken på att utarbeta e-handelsstrategin, vilket är en mycket god förutsättning för att få hela uppdraget. Affären är i sin helhet värd flera miljoner.

Prenumerera