InDex Pharmaceuticals får patent på ytterligare DIMS-substanser beviljat i USA

14 mars 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett patent som täcker 19 substanser från bolagets DIMS-plattform beviljats av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO).

InDex har en preklinisk portfölj med fler än 150 DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS) varav flera redan är skyddade av godkända substanspatent. Det nya amerikanska patentet, med titeln Methods for identifying biologically active oligonucleotides capable of modulating the immune system (patentnummer 9593337), ger skydd för den kemiska sammansättningen och användningen av 19 olika DIMS-substanser för behandling av inflammatoriska sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar. Patentet söktes 2011 och ger en exklusivitetsperiod till december 2031, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande.

“Vi fortsätter arbetet med att bredda vår prekliniska DIMS-portfölj parallellt med den kliniska utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat cobitolimod,” säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals. “Det nya patentet stärker ytterligare vår robusta patentportfölj och vi är mycket nöjda med att den amerikanska patentmyndigheten bekräftar DIMS-plattformens unikhet.”

InDex DIMS-substanser är syntetiska oligonukleotider som fungerar immunmodulerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). DIMS härmar bakteriellt DNA, utan att vara skadligt, och stimulerar immunceller att producera gynnsamma antiinflammatoriska cytokiner som bidrar till att dämpa inflammation. Detta öppnar upp stora möjligheter att behandla olika inflammatoriska tillstånd, där immunförsvaret är i obalans. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Vid sidan av cobitolimod finns det andra DIMS-kandidater som bolaget valt ut för vidare preklinisk utveckling. InDex har beviljats ett anslag om 1,8 MSEK till denna utveckling från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

För mer information:
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post:
peter.zerhouni@indexpharma.com 

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 8:00 CET.

Taggar:

Om oss

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar