Index International renodlar och säljer investeringsverksamhet

Bild på Marie-Louise Alamaa finns på, http://indexinvest.com/contact/

Bostadsutvecklaren Index International AB (publ) renodlar och säljer dotterbolaget Index Equity Sweden AB till Index Internationals ägarbolag. Renodlingen innebär att Index International kan fokusera på att stärka och förbättra bostadsutvecklingen.

Genom försäljningen stärker Index International nu kärnverksamheten, vilket öppnar upp flera möjligheter enligt bolagets VD:

- Nu kan vi med full kraft koncentrera oss på bostadsutveckling och vi har flera intressanta projekt både i Mälardalen och i Florida, förklarar Marie-Louise Alamaa, VD på Index International AB (publ).

I Index Equity Sweden AB ingår investeringar inom bl. a. mäkleri, resebranschen och contact centers. Förvärvare är Capstone Management AB och Samisa Management AB. Försäljningen sker till marknadsvärde som fastställts av PwC och i enlighet med Terms & Conditions för Index International AB (publ):s utgivna obligation 2014/2018 med ISIN SE0005797537. Avyttringen har en resultatpåverkande effekt på koncernen om minus (–) 1 700 000 SEK.

 

Om Index International

Index International grundades 1998 i Stockholm. Vi är idag en internationell, oberoende investerargrupp inom fastigheter. Vår affärsstrategi bygger på vår fastighetsverksamhet med ett tydligt fokus på bostadsutveckling. Vi har investeringar i Sverige såväl som i Nordamerika, och söker aktivt att expandera ytterligare inom dessa områden, där vi också har kontor och grundligt förstår de lokala marknaderna och dess unika förhållanden.

 

För mer information:

Marie-Louise Alamaa, CEO Index International AB.

+46 8 518 030 06, marie-louise.alamaa@indexinvest.com

 

Daniel Åkerman, PR and Investor Relations Index Group of Companies,

+46 8 518 030 00, info@indexinvest.com

 

Om oss

Index Residence grundades 1998 och har sedan starten framgångsrikt byggt bostäder i Stockholmsområdet samt i Florida, USA. Gemensamt för alla våra projekt är passionen för att skapa moderna bostäder i harmoniska omgivningar med inbyggd livskvalitet. Vi vill att fler människor ska ha möjlighet att bo i hus med högt arkitektoniskt värde som bidrar till att göra vardagen både enklare och härligare. Bostäder som tillgodoser behov, men också drömmar. För att kunna göra det måste vi förstå hur människor – precis som du – faktiskt lever. Index Residence ska hela tiden utvecklas och förändras i samma takt som människors liv utvecklas och förändras.

Prenumerera