INDISKAs kunder Rundar Upp för att ge fler människor tillgång till en toalett

2,5 miljarder människor saknar idag tillgång till en toalett med förödande konsekvenser som följd. I samband med världstoaletten som infaller idag, kan INDISKA:s kunder Runda Upp till förmån för WaterAid och deras livsviktiga arbete med att ge fler människor tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

I samband med världstoalettdagen, den 19 november, uppmanas INDISKA:s kunder nu att Runda Upp sitt köp till WaterAid. Insamlingen, som startade den 15 november, pågår t o m den 24 november.

– Människors rätt till toalett är en fråga om säkerhet, jämställdhet, hälsa och värdighet. Men sanitetskrisen slår också hårt mot hela samhällen och länder genom att den påverkar miljö, produktivitet samt social och ekonomisk utveckling, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

När människor i ett samhälle tvingas uträtta sina behov i det fria så sprids sjukdomar snabbt genom avföring som ligger öppet och vattenkällor blir förorenade. Kvinnor och flickor måste ofta vänta tills efter mörkrets inbrott för att uppsöka en buske eller en diskret del av staden för att uträtta sina behov. Då riskerar de också att bli utsatta för angrepp och övergrepp förutom förödmjukelsen att göra detta privata inför grannar. INDISKA inledde sitt stöd till WaterAid i början av 2013. Som en del i samarbetet är INDISKA nu med som sponsor av ”I love toa”, där 10 välkända personer skapat sin egen unikt designade toalett. Genom att rösta på sin favorit bidrar man med 10 kr till WaterAids arbete. Läs mer om WaterAids arbete här.

Fakta om sanitetskrisen

  • 2,5 miljarder människor saknar tillgång till en toalett.
  • Diarré är den näst största dödsorsaken hos barn under fem år och dödar 700 000 barn varje år.
  • Barn som drabbas av upprepade episoder av diarré förlorar viktiga näringsvärden och riskerar undernäring som påverkar både den fysiska och mentala hälsan och utvecklingen.
  • WHO beräknar att 50 procent av alla fall av undernäring beror på diarré eller andra sanitets- och vatten relaterade sjukdomar.
  • Hälften av alla sjukhussängar i utvecklingsländer upptas av människor sjuka i sanitet- eller vatten relaterade sjukdomar.
  • I låginkomstländer har bara 51 procent av skolorna tillgång till rent vatten och 45 procent tillgång till toaletter enligt data från UNICEF.
  • Enligt UNICEF/WHO JMP hade endast 30 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara tillgång till sanitet under 2010 och i södra Asien hade 41 procent tillgång till en toalett.
  • Om utvecklingstakten inte ökar kommer målsättningen för millenniemål 7, att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten och sanitet, inte att uppnås till år 2015. 

Taggar:

Om oss

INDISKA är en svensk familjeägd butikskedja etablerad 1901 som säljer en unik mix av mode och inredning med en egen stil. Allt designat i Stockholm av människor som älskar Indien. INDISKA har idag drygt 90 butiker i Sverige, Norge, Finland, Island och Tyskland samt en Shop Online. Läs mer om INDISKA på www.indiska.com och www.wefightforchange.com