Återindustrialisera Norrbotten!

Om det och mycket annat kopplat till industrins utveckling, möjligheter och utmaningar vill Industriarbetsgivarna tillsammans med SSAB och SmurfitKappa berätta om vid ett lunchmöte den 24 april i Luleå. 

Vi i kommer att diskutera i vilket län i Sverige investeras det mest. Var produceras det mest per invånare. Hur utvecklas arbetsmarknaden i Norrbotten jämfört med andra län.

Vi hälsar media hjärtligt välkommen till detta seminarium som också samlar representanter från medlemsföretag i Industriarbetsgivarna, lokala och regionala beslutsfattare och näringslivsföreträdare, m .fl.!

Mötet är ett lunchmöte och pågår mellan 11.30 och 13.30. Vi håller till i Kulturens Hus, Skeppsbrogatan 17 i Luleå.

Mötet är det första i en serie om tre som vi håller på olika platser i Sverige. På mötena presenterar vi en rykande färsk förhandsversion av vår kommande konjunkturrapport samt vår nya rapport ”Renässans för industriell utveckling” med en specialskriven del för respektive region. Rapporten handlar om hur vi kan arbeta mer målinriktat för att nyindustrialisera och återindustrialisera Sverige.

Representanter från medlemsföretag berättar om kommande projekt och de viktigaste utmaningarna just nu.

Vi diskuterar betydelsen av att vara utsatt för global konkurrens inom basindustrin, hur vi utvecklar industrins konkurrenskraft och industrins regionala betydelse. Hur ser läget ut inför att arbetsmarknadens parter till årsskiftet möts i förhandlingar om nya löneavtal inom industrin?

Medverkar gör lokala företrädare för medlemsföretagen som är med och arrangerar mötena, Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf, chefekonom Mats Kinnwall, kommunikationschef Per Braconier, förhandlare Per-Olof Storsten och samhällsdebattören Nima Sanandaji.

Efter mötet i Luleå den 24 april är nästa möte i Växjö den 13 maj, vilket följs av ett möte i Örebro den 29 maj.

Hjärtligt välkommen!

Läs mer om seminariet och anmäl dig här!

Kontakta gärna Industriarbetsgivarnas kommunikationschef, Per Braconier, om du har frågor om seminariet. 

Tel: 070-5345166    E-post: per.braconier@industriarbetsgivarna.se

Industriarbetsgivarna är arbetsorganisationen för Gruvindustrin, Massa- och pappersindustrin, Stål- och metallindustrin, Sågverksindustrin samt SVEMEK.
860 medlemsföretag och cirka 80 000 anställda – medlemsföretagen finns i hela landet.
Kungsträdgårdsgatan 10, Box 1721, 111 87 Stockholm, växel: 08-762 67 55, industriarbetsgivarna.se

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för gruv-, massa-, papper-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 800 medlemsföretag med cirka 80 000 anställda.

Prenumerera