Fortsatt ökat inflöde av utländska riskkapitalinvesteringar i Sverige

Fortsatt ökat inflöde av utländska riskkapitalinvesteringar i Sverige Två av tre tillfrågade personer i riskkapitalbranschen tror att inflödet av internationellt riskkapital kommer att öka de närmaste åren. Det visar en undersökning som Industrifonden presenterar idag. Detta trots att det utländska riskkapitalet under 2002 redan utgjorde 83,3 procent av det investerade riskkapitalet i Sverige, en ökning med 27 procent från 2001. "Det är positivt att utländskt riskkapital söker sig till Sverige för att investera i högteknologiska entreprenörsföretag. Det visar att det finns svenska spjutspetsföretag som kan hävda sig på den globala marknaden. Samtidigt ökar det utländska kapitalet risken för att det lättrörliga kunskapskapitalet, som utgör substansen i dessa entreprenörsföretag, lämnar landet", säger Industrifondens vd Lars Öjefors. Bland de svarande anser tre av fyra att en ökad närvaro av utländska riskkapitalbolag är bra för Sverige. En knapp fjärdedel ser både för- och nackdelar, medan endast 3 procent anser att det är negativt. Bland fördelarna märks att inflödet av utländskt kapital stärker de internationella kontakterna, bidrar till att stärka entreprenörssverige samt ökar konkurrensen för det svenska riskkapitalet. Det upplevs emellertid som ett problem att de internationella riskkapitalaktörerna konkurrerar på mer fördelaktiga villkor än de svenska. Ett annat problem är att det internationella riskkapitalet riskerar att utarma det svenska intellektuella kapitalet. En klar majoritet av respondenterna, 70 procent, anser att de svenska riskkapitalbolagen i nuläget är för försiktiga medan 28 procent anser att de är lagom försiktiga. Endast två procent tycker att svenska riskkapitalbolag är för offensiva. En respondent säger att "riskkapitabolagen är för försiktiga nu eftersom de var för offensiva tidigare". En annan menar att "riskkapitalister efter hypen 2000 har blivit rädda för att investera fel och därför avvaktar". Det råder stor samstämmighet om att Life Science-branschen, företag verksamma inom bla läkemedel, biomedicin och diagnostik, kommer att bli den mest populära branschen de närmaste åren för riskkapitalister. Av de tillfrågade tror 54 procent att mest på den branschen. På andra plats kommer IT/telekom med 12 procent och på tredje plats tjänstesektorn med 9 procent. Undersökningen är utförd av konsultföretaget Hallvarsson & Halvarsson AB under perioden 5-10 november 2003 på uppdrag av Industrifonden. 270 personer verksamma inom riskkapitalbranschen (entreprenörer, riskkapitalister, service providers mm) har fått enkäten och 117 har besvarat den, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars Öjefors, vd Industrifonden, 0708-61 98 34 Maria Montgomerie, informationschef, Industrifonden, 070-64 919 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar