Industrifonden går in med kapital i Living Questions

Industrifonden går in med kapital i Living Questions Kunddialoger, opinionsmätningar och till och med folkomröstningar kan ske via Internet med hjälp av det snabbväxande stockholmsföretaget Living Questions programvara SPD 3.0. Nu satsar företaget stort på expansion, såväl i Sverige som utomlands, och har därför fått ett kapitaltillskott på fem milj kr från Industrifonden. Living Questions grundades för två år sedan och har redan drygt 50 anställda. Man marknadsför och utvecklar programvaran Living Questions SPD 3.0. Den gör det möjligt att föra personliga dialoger med flera tusen personer samtidigt - något som företaget kallar one to one mass- communication. SPD 3.0 var ursprungligen ett system för att hantera undersökningar via traditionella frågeformulär och blanketter. Man insåg dock tidigt Internets möjligheter och redan 1996 inleddes en anpassning av produkten för Internet och Intranet. Idag är produkten helt mediaoberoende, vilket innebär att man likaväl kan använda traditionella media som papper, fax, telefon, som nya media i form av e-post och Internet - Living Questions var tidigt ute med att anpassa SPD till elektroniska media, säger Dag Sigurd, investeringsansvarig på Industrifonden, och det gör att produkten idag är mycket konkurrenskraftig. Living Questions ligger långt framme på denna växande marknad. SPD kan användas till alla möjliga sorters dialoger - allt från personaldialoger och kompetensinventeringar till kundmätningar och stora undersökningar. Men det unika med systemet är att det inte slutar när svaren kommit in. Då inleds en dialog med kunden, han/hon får en automatisk återkoppling på sina svar direkt. - Det är ett verktyg för företag och organisationer som vill vårda sina konkurrensutsatta relationer, säger Living Questions VD Johan B Sundberg. Det är egentliga bara fantasin som sätter stopp för användningsområdena. Industrifonden går nu in med ett lån på fem miljoner kr för att finansiera företagets vidareutveckling. Ett delprojekt är att Living Questions i samarbete med Microsoft har utvecklat en ny OLAP-applikation, (On-Line Analytical Processing) som möjliggör att informationen som fångats in via olika media i SPDs olika dialoger kan presenteras i realtid via webben med hjälp av Microsofts OLAP-teknologi. Ytterligare upplysningar: Johan B Sundberg, vd Living Questions, tel 08-562 103 01, 070-426 13 01 Dag Sigurd, investeringsansvarig Industrifonden, tel 08-587 919 00, 070- 349 19 15 www.living-questions.se www.industrifonden.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar