Industrifonden investerar i Airsonett

Industrifonden och SEB investerar tillsammans 55 miljoner kronor och befintliga aktieägare de resterande 15 miljoner i medicinteknikföretaget Airsonett AB. Nyemissionen sker i tre steg över tre år med 35 miljoner i första steget. Det nya kapitalet öppnar dörren för en kommande lansering av Airsonetts unika produkt för astmatiker även på den internationella marknaden.- Detta är en mycket intressant investering i ett bolag med en unik förebyggande medicinsk teknologi för allergiska astmatiker. Airsonett har lyckats konstruera en maskin inom ett område där många har försökt, men misslyckats och detta kommer vara en av få medicinfria förebyggande behandlingar för dessa patienter säger Viktor Drvota, på SEB Venture Capital.
- Airsonett AB är ett medicintekniskt företag med en produkt som spås goda framtidsutsikter. Astma och allergier hör till de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen och där de samhällsekonomiska kostnaderna bara i Sverige uppgår till cirka 7 miljarder kronor. Efterfrågan på hjälpmedel är stor, konstaterar Lars Persson, investeringsansvarig på Industrifonden.

Airsonett Airshower® är idag en internationellt godkänd medicinsk produkt och finns även med i Hjälpmedelsinstitutets förteckning över rekommenderade hjälpmedel. Uppemot ett hundratal personer med astma använder Airshower® hemma för lindring av symtom. I jämfö-relser med andra astmamediciner på marknaden står sig Airsonett Airshower® som ett prisvärt alternativ där skillnaden i kostnad per dag är konkurrenskraftigt i förhållande till traditionell astmabehandling. - Det känns bra att så kompetenta investerare som Industrifonden och SEB väljer att investera i Airsonett. Med nytt kapital kan vi fortsätta med fler europeiska studier där resultatet kan styrka vad vi sett tidigare – att Airsonett Airshower® kan ha en mycket positiv inverkan på personer med astmatiska och allergiska besvär. Det är också ett viktigt steg på vägen till lansering av Airsonett Airshower® även på den globala marknaden säger Dan Kristensson, VD för Airsonett AB.

www.airsonett.se

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.