Industrifonden investerar i SEEC

Stockholm, 18 augusti 2011: Industrifonden investerar fem miljoner kronor i SEEC, som levererar smarta och miljövänliga energisystem för uppvärmning och kylning av större fastigheter och industrianläggningar baserat på effektiv energilagring i berg. I finansieringen på 9 miljoner kronor deltar även den befintliga ägaren STING Capital och Almi. Pengarna ska användas till marknadsföring och försäljning.

SEEC har utvecklat ett system för lagring av energi för bland annat större fastigheter som flerfamiljshus och industrifastigheter. Överskottsenergin tas tillvara genom att den lagras nere i berggrunden. När energin behövs tas den upp med en patenterad teknik som minskar energiförlusterna och förädlas med traditionell värmepumpsteknik. På så sätt ger SEEC:s teknik stora miljövinster och väsentligt lägre energikostnader.

Bland kunderna finns Katrineholms kommun, där spillvärme från en bandyis lagras och återanvänds för att värma upp en fotbollsplan.

-          Det går åt mycket energi till att värma och kyla byggnader, men en stor del går till spillo, säger Anders Schelin, investeringsansvarig på Industrifonden. SEEC:s teknik råder bot på detta. Den är dessutom betydligt effektivare och oftast billigare än alternativ teknik.

SEEC grundades 2006. Tekniken är verifierad och finns i kommersiell drift sen tre år tillbaka.

-          Vi är väldigt glada över att få in Industrifonden som ny, kapitalstark, investerare, säger SEEC:s vd Andreas Andersson. Med Industrifonden och STING Capital har vi nu två kunniga investerare som kan hjälpa oss att lägga in en högre växel i vår expansion.

-          SEEC har ett koncept som intresserar många potentiella kunder, även utanför Sverige. För att säkerställa bolagets fortsatta tillväxt och möta den efterfrågan som finns, är Industrifonden en perfekt investerare i bolaget med kompetens, erfarenhet och finansiella muskler. Bolagets ledning kan nu fokusera på expansion och bygga skalbarhet i verksamheten, säger Martin Gemvik, investment manager på STING Capital.

Detta är Industrifondens första nyinvestering verksamhetsåret 1 juli 2011-30 juni 2012.

För mer information, kontakta

Andreas Andersson, vd SEEC,tel 073-335 99 70
Anders Schelin, investeringsansvarig Industrifonden, tel 070 -679 19 09
Martin Gemvik, investment manager, STING Capital, tel 070-578 95 62

 

Industrifonden (www.industrifonden.se) investerar i små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Fonden har tillgångar på mer än 3 miljarder kr, varav 1,5 miljarder kr är investerade i ett 80-tal bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.

Taggar:

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar