Industrifonden ökar investeringstakten

Industrifonden ökade investeringstakten, både i antal bolag och i investerat belopp, under verksamhetsåret 2006-2007. Under året tecknades avtal om investeringar i nya bolag för 201 miljoner kronor, vilket är en ökning med 129 miljoner kronor jämfört med föregående verksamhetsår. Industrifondens resultat för verksamhetsåret uppgick till 123 (220) miljoner kronor.De bolagsengagemang som avyttrades gav en realisationsvinst om 137 miljoner kronor. Bland dessa märks XCounter, Generic Sweden, Lipid Technologies Provider och MNI Industrier (med bl a Tibrokök).

Årets resultat uppgick till 123 (220) miljoner kronor och motsvarade en avkastning på eget kapital om 3,6 procent. Föregående års resultat inkluderade en realisationsvinst på försålda aktier i Micronic Laser Systems AB på 331 miljoner kronor.

Resultatet från förvaltningen av Industrifondens likvida medel var 164 miljoner kronor och berodde i hög grad på en stark värdestegring på aktier. Vid verksamhetsårets slut var 44 procent av fondens totala kapital, som uppgår till 3 466 miljoner kr, investerat i företag; därmed finns det betryggande medel för ny- och tilläggsinvesteringar.

– Genom att investera i små bolag med växtkraft bidrar Industrifonden till industriell förnyelse i Sverige. Resultat under föregående år var tillfredsställande och värdetillväxten i portfölj-bolagen lovar gott för framtiden. Under året har vi ökat tempot och har utrymme för väsentligt ökade investeringar under de närmaste åren, säger Industrifondens VD Claes de Neergaard.

Ytterligare upplysningar lämnas av Claes de Neergaard, vd Industrifonden, tel 08-587 919 95 Maria Montgomerie, informationschef Industrifonden, tel 070-64 919 28

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Prenumerera