Industrifonden säljer sitt innehav i australiska Imdex

Stockholm, 4 april, 2011: Industrifonden har sålt sitt innehav i det australiska bolaget Imdex Ltd för 118 miljoner eller 24 gånger det ursprungligt investerade beloppet. Bolaget är noterat i Australien och Industrifonden blev delägare 2006 när Imdex köpte svenska Reflex Instruments i Vallentuna.

Imdex, som förser olje- och gruvindustrin med borrprodukter, köpte svenska Reflex Instrument för att komplettera sin verksamhet. Reflex utvecklar och tillverkar utrustning för mätning av borrhål så att borrhålets exakta position kan bestämmas. Detta är av stor betydelse vid prospektering av malm- och oljefyndigheter.  Sedan försäljningen har Reflex Instruments fortsatt att utvecklas väl och svarar nu för en betydande del av Imdex intäkter.

När Reflex såldes till Imdex ägdes det av Småföretagsinvest - ett riskkapitalbolag med bland andra Industrifonden och ett konsortium av ett 30-tal privatinvesterare som ägare. En del av köpeskillingen bestod av aktier i Imdex, som på detta sätt kom i Industrifondens och konsortiets ägo.

I och med försäljningen av Imdex har Småföretagsinvest inga innehav kvar. Bolaget, som har varit en mycket lyckad investering, kommer nu att avvecklas.

-          Detta är ett bra exempel på hur svensk teknologi kan internationaliseras och skapa stora värden, säger Lennart Samuelsson, vice vd på Industrifonden. Denna investering är kronan på verket i vårt drygt tioåriga samarbete med de privata investerarna i Småföretagsinvest.

För ytterligare information, kontakta
Lennart Samuelsson, vice vd Industrifonden, tel 070 603 96 42
Maria Montgomerie, informationschef Industrifonden, tel 070 649 19 28

Industrifonden (www.industrifonden.se) investerar i små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Fonden har tillgångar på drygt 3 miljarder kr, varav 1,5 miljarder kr är investerade i ett 90-tal bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.

Taggar:

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.