- Låt detta bli en bra start för ett gemensamt klilmatarbete

Näringslivet efter mötet hos ministern: - Låt detta bli en bra start för ett gemensamt klimatarbete - Det är bra att klimatfrågan lyfts fram i den politiska debatten i Sverige. Det vill vi stödja, och samtidigt visa vilken betydelse klimatfrågan har för svensk industri. - Vi inom näringslivet har vidtagit omfattande åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Vi vill aktivt samverka med regeringen och myndigheter för en förbättring av vårt globala klimat. Det säger Gösta Wiking som är ordförande i Industriförbundets referensgrupp för klimatfrågor, vilken består av ledande företrädare från olika delar av svensk industri. På torsdagen var klimatgruppen och flera andra företrädare för svenskt näringsliv inbjudna till miljöminister Kjell Larsson för att diskutera förutsättningarna för ett långsiktigt klimatåtagande för näringslivet. Vid mötet presenterade Gösta Wiking Industriförbundets skrift Klimatboken, Industrins grundsyn på klimatfrågan, som han överlämnade till miljöministern. Gösta Wiking hoppades att torsdagens möte blir inledningen till ett konstruktivt fortsatt gemensamt arbete i klimatfrågan mellan regeringen och näringslivet. - Det pågår ett omfattande arbete i klimatfrågan inom svenskt näringsliv.Vår referensgrupp i klimatfrågor består av både företagsledare och experter, som tillsammans förmodligen har näringslivets största kunskap i klimatfrågan. Det är viktigt att dra nytta av detta, sa Gösta Wiking. ./. Klimatboken har följande huvudrubriker: Klimatfrågan, Den globala koldioxidbalansen, Industrin har en konstruktiv grundsyn, Basindustrins betydelse för svensk ekonomi, Sveriges internationella agerande, Basindustriernas miljöarbete och Industrins slutsatser. Den är resultatet av industrins arbete med klimatfrågan under mera än ett års tid, och innehåller en lättöverskådlig sammanställning och är rikt illustrerad med energi- och klimatfakta i form av tabeller och diagram. Den finns att ladda ned på vår hemsida, se adressen nedan. Kontaktpersoner: Både Gösta Wiking, ordförande i Industriförbundets klimatgrupp och Bo Diczfalusy, Industriförbundets expert i energi- och klimatfrågor kan nås via telefon 08-783 81 03, 070-568 81 03, bo.diczfalusy@industriforbundet.se Här kan Du ladda ned Klimatboken - industrins syn på klimatfrågan: www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar