Anställningarna ökar- provanställningarna minskar

Industriförbundets småindustripanel Anställningarna ökar - provanställningarna minskar Nästan hälften av företagen i Industriförbundets småindustripanel avser att anställa under den kommande perioden mars-september medan endast en tiondel avser friställa. Det innebär att i jämförelse med den gångna perioden september-mars ökar antalet anställningar något, medan friställningarna ligger på lägre nivå. Utfallet för denna period visar en något större turbulens än företagen förutsett och betyder att antalet anställda i stort är oförändrat. - Den allmänna utvecklingen enligt SCB att andelen visstidsanställda fortsätter att öka stämmer inte med småindustripanelens utfall. Trenden från tidigare panel att de företag som avser anställa visar jämvikt mellan prov/visstidsanställning och tillsvidareanställning förstärks ytterligare denna gång. Det säger Industriförbundets småindustriexpert Jan Krylborn. - Förklaringen är att konkurrensen om kvalificerad arbetskraft har hårdnat och därmed är det svårt att få nya medarbetare att acceptera provanställning. Det är kommuner och staten som har största andelen visstidsanställda enligt SCB:s statistik. - Tillgång på kvalificerad arbetskraft är ett problem för en tredjedel av företagen men även inom enskilda företag varierar svaren beroende på vilken typ av medarbetare som sökes. Övertidsuttaget beräknas för 2000 bli lika i tre fjärdedelar av företagen medan den resterande fjärdedelen fördelar sig lika mellan företag som minskar respektive ökar övertidsuttaget. Industriförbundets småindustripanel består av företagsledare i 80 företag med 5-199 anställda, och har sedan 1993 vid fasta tidpunkter tillfrågats om personalbehovet. Kontaktpersoner: Jan Krylborn, chef för SME-frågorna; 08-783 80 70, 070-568 80 70, jan.krylborn@industriforbundet.se Mer om Industriförbundet och SME-frågorna finns på www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00430/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar