Att vilja växa men inte kunna

- pressmeddelande _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ______________________18 maj 1999______________________ Att vilja växa men inte kunna - de små kunskapsföretagens dilemma Det är en myt att små kunskapsföretag inte vill växa. De vill expandera och bli större, men de kan inte. Det visar svaren på frågor som Industriförbundet har ställt till det nätverk av små kunskapsföretag som förbundet håller på att bygga upp. Svårigheterna att expandera beror framför allt på brist på kapital och svårt att få tag i rätt medarbetare. - I mindre företag räcker det oftast inte med att ha stor kunskap i det yrke man har utbildat sig till. De anställda behöver vara något av mångsysslare både kunna IT och språk, till exempel, säger Gunnel Mohme som är ansvarig för tjänstesektorn vid Industriförbundet. - Kunskapsföretag kräver stora kompetensinsatser. Dels på grund av den snabba teknikutvecklingen men också för att den kunskap som ofta är de här företagens enda tillgång, och det de konkurrerar med, kräver ständig uppdatering och förnyelse. Sänk arbetsgivaravgifterna, gärna kopplat till utveckling av företaget och dess anställda är ett av de förslag som kunskapsföretagen vill se genomförda för att förbättra situationen. Ett annat förslag är att låta företagen sätta av pengar i en obeskattad expansionsfond. - Det liknar ett av de förslag vi lade fram i Småföretagsdelegationen, kommenterar Gunnel Mohme. Där föreslog vi avsättningsmöjligheter till speciella småföretagarkonton. - Vi har i alltför hög grad koncentrerat vårt intresse och våra näringspolitiska åtgärder på industri och storföretag i Sverige. Sannolikt på de små kunskapsföretagens bekostnad, säger Gunnel Mohme, ansvarig för tjänstesektorn inom Industriförbundet. Undersökningen kommer att presenteras vid Tjänsteförbundets årsmöte i dag den 18 maj. Kontaktpersoner: Gunnel Mohme, 08-783 82 20, 0708-21 07 77 www.industriforbundet.se

Prenumerera