Bara vart femte mindre företag förbereder sig för euron

pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Färsk undersökning 23 dagar före starten: Bara vart femte mindre företag förbereder sig för EMU och euron Bara vart femte litet och medelstort företag förbereder sig för EMU och euron. Den vanligaste förberedelsen gäller redovisning, följt av IT och prissättning. Inköp verkar ha en större tyngd i de mindre företagens förberedelser jämfört med i de större företagen. De företagsledare som ser det som en nackdel för det egna företaget att Sverige står utanför valutaunionen är fyra gånger fler än de som ser fördelar med utanförskapet. Ökad pristransparens ses som mer positivt bland de mindre företagen än bland de större. Det visar en färsk undersökning av euro-förberedelserna i små- och medelstora företag i Sverige som Industriförbundet låtit göra bland 600 företagsledare. Undersökningen som genomfördes av Skop, riktade sig till företagsledare som är verksamma i industrin och i industrinära tjänsteföretag, och som har mellan 10 och 200 anställda. Intervjuerna gjordes under perioden 26 oktober - 6 november i år. - Svenska företag är med i EMU även om Sverige står utanför. Det ställer krav på företagen redan nu men det skapar också nya affärsmöjligheter för framsynta företag, betonade Industriförbundets chefekonom Anne Wibble när undersökningen presenterades på tisdagen. I samband med presskonferensen presenterades bland annat också skriften Förbered ditt företag för euron, och det EMU-nätverk som Industriförbundet arbetar med. ./. Kontaktpersoner: Anne Wibble (chefekonom), 08-783 81 15, anne.wibble@industriforbundet.se Lars Ljungberg (EMU och småföretagen), 08-783 80 91, lars.ljungberg@industriforbundet.se Jonas Frycklund (EMU-koordinator), 08-783 80 27, jonas.frycklund@industriforbundet.se Göran Wikner, ekonom, 08-783 80 28. Undersökningen och skriften finns på vår hemsida www.industriforbundet.se